nicDnes je  čtvrtek 27.11.2014 nic
  KALENDÁŘ AKCÍ  
nic
  KONTAKTY  
nic
  FOTOGALERIE  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
     
nic
nic
  << Zpět | Do oblíbených  
nic
Naše nabídka
RUBRIKYnic
Opatření školy - vstup cizích osob

Opatření školy - vstup cizích osob

nic
Malá chasa v Turzovce

Malá chasa v Turzovce

nic
Stavební úpravy budovy ZŠ

Stavební úpravy budovy ZŠ

nic
nicO ŠKOLEnic
Úvod

Úvod

nic
Historie školy

Historie školy

nic
Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

nic
Projekty modernizace školy

Projekty modernizace školy

nic
Výběrové řízení

Výběrové řízení

nic
Akce školy

Akce školy

nic
Plánované šk.akce: 2014/2015 - 1.st.

Plánované šk.akce: 2014/2015 - 1.st.

nic
Plánované šk.akce: 2014/2015 - 2.st

Plánované šk.akce: 2014/2015 - 2.st

nic
Školní časopis

Školní časopis

nic
Partnerské školy

Partnerské školy

nic
Adopce na dálku

Adopce na dálku

nic
nicPRO ŽÁKYnic
Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015

nic
Rozvrhy tříd

Rozvrhy tříd

nic
Žákovský parlament ve šk.roce 2014/2015

Žákovský parlament ve šk.roce 2014/2015

nic
Úspěchy žáků - 1.stupeň

Úspěchy žáků - 1.stupeň

nic
Úspěchy žáků - 2.stupeň

Úspěchy žáků - 2.stupeň

nic
Malá Chasa

Malá Chasa

nic
Lyžařský kurz - 7. ročník

Lyžařský kurz - 7. ročník

nic
Lyžařský kurz - I.st.

Lyžařský kurz - I.st.

nic
Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

nic
nicPRO RODIČEnic
Rodičům prvňáčků

Rodičům prvňáčků

nic
Termíny tř. schůzek a konzultací

Termíny tř. schůzek a konzultací

nic
Školní řád

Školní řád

nic
Klasifikační řád

Klasifikační řád

nic
ŠVP Souhra

ŠVP Souhra

nic
Výroční zpráva

Výroční zpráva

nic
Projekt EU Peníze školám

Projekt EU Peníze školám

nic
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětech

Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětech

nic
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisu

Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisu

nic
Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

nic
Využití ICT pro efektivnější výuku

Využití ICT pro efektivnější výuku

nic
nicVÝCHOVNÝ PORADCEnic
Přijímací řízení ve šk.roce 2014/2015

Přijímací řízení ve šk.roce 2014/2015

nic
Převzetí zápisových lístků

Převzetí zápisových lístků

nic
Změny v přijímacím řízení

Změny v přijímacím řízení

nic
Poskytování poradenských služeb v naší škole

Poskytování poradenských služeb v naší škole

nic
Kam na střední školu?

Kam na střední školu?

nic
Atlas školství

Atlas školství

nic
Konzultační hodiny vých.poradce

Konzultační hodiny vých.poradce

nic
Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení

nic
nicŠKOLNÍ METODIK PREVENCEnic
Konzultační hodiny ŠMP

Konzultační hodiny ŠMP

nic
Minimální preventivní program

Minimální preventivní program

nic
Preventivní programy

Preventivní programy

nic
Projekty prevence rizikových projevů chování

Projekty prevence rizikových projevů chování

nic
Školní strategie prevence

Školní strategie prevence

nic
Bezpečnější internet

Bezpečnější internet

nic
Doporučená literatura

Doporučená literatura

nic
nicSPECIÁLNÍ PEDAGOGnic
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

nic
nicŠKOLNÍ DRUŽINAnic
Řád školní družiny

Řád školní družiny

nic
Celoroční plán školní družiny

Celoroční plán školní družiny

nic
ŠVP školní družiny

ŠVP školní družiny

nic
nicSRPŠnic
Zápisy z jednání

Zápisy z jednání

nic
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠ

Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠ

nic
nicŠKOLSKÁ RADAnic
Jednací řád

Jednací řád

nic
Členové rady

Členové rady

nic
Zápisy z jednání rady

Zápisy z jednání rady

nic
nicSTRAVOVÁNÍnic
Školní restaurace Scolarest

Školní restaurace Scolarest

nic
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍnic
 
nic
 Vítáme vás 

 

 

 

 

 Poslední články 

2.schůzka

2.schůzka žákovského parlamentu šk.rok 2014 / 2015 Dne: 3. 11. 2014 v13.45 hod. Program schůzky: 1. Opatření školy – zamezení vstupu cizích osob do budovy školy. Vzhledem ke ztížené situaci vnaší škole způsobené celkovou revitalizací budovy jsme se rozhodli ... více

Vloženo: 24.11.2014 | Přečteno: 18x

Další projekt EU ukončen

  Zajímavější vyučovací hodiny na ZŠ Frýdlant n. O., nám. T. G. Masaryka      V měsíci září byl na naší škole ukončen další projekt financovaný z 85% Evropským sociálním fondem a z 15% státním rozpočtem. V projektu Využití ICT (informačních a komunikačních technologií) ve všeobecně vzdělávacích ... více

Vloženo: 17.11.2014 | Přečteno: 17x

Převzetí zápisových lístků. Zápisovým lístkem potvrzuje přijatý uchazeč svůj úmysl stát se studentem konkrétní střední školy. Pokud zápisový lístek ve stanovené lhůtě neodevzdá, vzdává se tímto práva být přijat ke studiu na této střední škole. Zápisový lístek je tedy důležitý dokument, proto ... více

Vloženo: 13.11.2014 | Přečteno: 15x

Změny v organizaci přijímacího řízení ke studiu ve střední škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení ke studiu studijních oborů zakončených maturitní zkouškou ve středních školách zadáváním jednotných testů, které připraví ... více

Vloženo: 4.11.2014 | Přečteno: 30x

Opatření školy

Vážení rodiče! Vzhledem ke ztížené situaci vnaší škole způsobené celkovou revitalizací budovy jsme se rozhodli zpřísnit možnosti vstupu do jejích prostor. Tímto opatřením se bude rovněž lépe předcházet případnému ohrožení vašich dětí nežádoucími osobami. Chceme vaše děti chránit co možná ... více

Vloženo: 4.11.2014 | Přečteno: 39x

Drakiáda ve školní družině

Poslední slunečný podzimní den jsme využili k uspořádání netradiční drakiády. Děti si zhotovily papírové draky, se kterými skotačily na školním hřišti. Starším žákům byla přidělena stanoviště, sloužící k zadávání otázek mladším kamarádům - typu: Zapamatuj si 10 princezen, které drak Bouřlivák ... více

Vloženo: 29.10.2014 | Přečteno: 33x

Přátelské setkání s Turzovkou        Dne 17. 10. se uskutečnila návštěva naší družební školy v Turzovce. Zúčastnily se jí děti z folklorního souboru Chasička za doprovodu členů pedagogického sboru. ZŠ připravila bohatý program. Ihned po příjezdu se nám dostalo srdečného přijetí. Spolu s učiteli ... více

Vloženo: 21.10.2014 | Přečteno: 35x

Zápis ze schůze Rady rodičů SRPŠ ze dne 2.10. 2014

Zápis Rady rodičů ze dne 2. 10. 2014 1) Proběhla volba výboru SRPŠ. Předsedou byl zvolen pan Josef Staněk, místopředsedkyní byla zvolena paní Andrea Děcká, pokladní byla zvolena paní Ing. Marcela Palochová, Ph.D. 2) Na plenární schůzi SRPŠ, která proběhla rovněž 2. 10. 2014 před zasedáním ... více

Vloženo: 21.10.2014 | Přečteno: 55x

Prohlášení zákonných zástupců

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (bezinfekčnost) Odevzdejte v den odjezdu zdravotníkovi kurzu     Prohlašuji, že dítě …………………………………………….nar…………………..………   bydliště ……………………………………….…………………………………. je schopno   zúčastnit se lyžařského kurzu na Bílé  od……………….do………………………………….   ... více

Vloženo: 21.10.2014 | Přečteno: 50x

Posudek o zdravotní způsobilosti

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na LVK Odevzdejte účetní při placení.       Jméno a příjmení posuzovaného dítěte………………………………………………………   Datum narození:……………………………………………………………………………   Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu:………………………………………….   Část A. ... více

Vloženo: 21.10.2014 | Přečteno: 42x

Písemný souhlas rodičů

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE DO LYŽAŘSKÉHO KURZU Odevzdejte účetní při placení. Souhlasím s účastí mého syna (dcery) _______________________________ na lyžařském kurzu v Bílé, termín od 5.1. do 9.1. 2015, který (která) se zúčastní výcviku na lyžích/ na snowboardu (zvolte ... více

Vloženo: 21.10.2014 | Přečteno: 51x

5.1. - 9.1. 2015

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku ve školním roce 2014/2015   Termín konání: 5. 1.– 9.1. 2015 Místo: SKI Vítkovice Bílá Ubytování: internát SŠZL, Bílá Cena za ubytování a stravu:1460,- Kč Cena za vleky: 1100,- Kč   Částka 1460,- Kč se platí v hotovosti účetní ZŠ od 20.10. do 20.11. ... více

Vloženo: 21.10.2014 | Přečteno: 60x

Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu Frýdlant n. O.

Dokumentace k výběrovému řízení Dopln780uji769ci769 informace k výběrovému řízení (.pdf) ... více

Vloženo: 20.10.2014 | Přečteno: 53x

Sportovní kurz 9. tříd - 2014

   Sportovní kurz 9. tříd - 2014 ... více

Vloženo: 15.10.2014 | Přečteno: 138x

Sportovní kurz 9.ročníku

  Sportovní kurz 9. ročníku v Jeseníkách V pondělí 29. září jsme se v 6:30 sešli u naší školy, abychom autobusem vyrazili na dlouho očekávaný sportovní kurz. Aby nám čekání rychleji uběhlo, odevzdávali jsme vedoucímu kurzu, panu učiteli Kudělkovi, potvrzení o bezinfekčnosti. Po dvouhodinové ... více

Vloženo: 14.10.2014 | Přečteno: 50x

nic

 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
nic